กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา รับสมัคร 27 มีนาคม – 10 เมษายน

กรุงเทพมหานคร 899 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา รับสมัคร 27 มีนาคม – 10 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 255 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 167 อัตรา
4.เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
5.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
6.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
8.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 181 อัตรา
9.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
10.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
11.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 175 อัตรา
12.โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2566
– สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
– สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://bma-csc.bangkok.go.th/bkkselection/ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.