สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงานทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน

สำนักงาน ป.ป.ส. หลายจังหวัด

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงานทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรี หลายจังหวัด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน

ส่วนกลาง

สลก. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา สมัคร 2 – 9 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.1 (ปทุมธานี)

สำนักงาน ปปส.ภ.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 10 อัตรา สมัคร 3 – 10 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.7 (สมุทรสาคร)

สำนักงาน ปปส.ภ.7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 8 อัตรา สมัคร 9 – 18 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.4 (ขอนแก่น)

สำนักงาน ปปส.ภ.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 8 อัตรา สมัคร 9 – 18 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.6 (พิษณุโลก )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 9 อัตรา (กดดู) สมัคร 9 – 18 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.2 (ชลบุรี)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 9 อัตรา สมัคร 9 – 18 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

ปปส.ภ.9 (สงขลา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด จำนวน 6 อัตรา สมัคร 5 – 18 เมษายน 2567 >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

การรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดการสมัคร เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2567

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.