กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 129 อัตรา รับสมัคร 22 – 30 เมษายน

กรมอุทยานแห่งชาติ 129 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 129 อัตรา รับสมัคร 22 – 30 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
7.ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

8.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
9.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10.นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
11.นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
12.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
15.นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
16.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
17 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 52 อัตรา
18.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพ

19.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
20.สัตว์แพทย์ จำนวน 10 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.