การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 53 อัตรา รับสมัคร 7 – 16 พฤษภาคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 53 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 53 อัตรา รับสมัคร 7 – 16 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน

ปริญญาโท (ระดับ 4)
1.นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา
2.เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3 )
4.พนักงานบริหารทั่วไป 3จำนวน 3 อัตรา
5.นักวิเทศสัมพันธ์ 3จำนวน 1 อัตรา
6.ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
7.เลขาการ 3จำนวน 6 อัตรา
8.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 2 อัตรา
9.ช่างเทคนิค3จำนวน 2 อัตรา
10.วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
11.มัณฑนาการจำนวน 1 อัตรา
12.นักทรัพยากรบุคคล 3จำนวน 1 อัตรา
13.พนักงานงบประมาณ 3จำนวน 3 อัตรา
14.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์3จำนวน 5 อัตรา
15.พนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 จำนวน 1 อัตรา
16.พนักงานวางแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
17.พนักงานการตลาด 3 จำนวน 10 อัตรา
18.พนังงานประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 3 อัตรา
19.พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)
20.ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
21.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
22.ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาดจำนวน 6 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.