กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน

กรมราชทัณฑ์ 18 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข , อนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางทันตกรรม

2.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3.นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5.นายแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.