กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน

กรมสรรพากร 17 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา

2.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2567 โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.