สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเป็นลูกจ้างสมทบ วุฒิ ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 25 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเป็นลูกจ้างสมทบ วุฒิ ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 25 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.