กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 109 อัตรา รับสมัคร 17 – 28 มิถุนายน

กรุงเทพมหานคร 109 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ 109 อัตรา รับสมัคร 17 – 28 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
2.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
3.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 20  อัตรา
6.นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
7.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน7 อัตรา
8.นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9.นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
11.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
13.นักวิซาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
14.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
15.นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
16.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
17.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
18.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
19.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
20.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
21.สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567” ตั้งแต่วันที่ 17 – 28  มิถุนายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.