กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 14 – 27 มิถุนายน

กรมการขนส่งทางบก 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 14 – 27 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นายช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.