การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม

การไฟฟ้านครหลวง 93 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 93 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา
– รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.