ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน หลายวุฒิ 28 อัตรา รับสมัคร 1 – 14 กรกฎาคม

ไปรษณีย์ไทย 28 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน หลายวุฒิ 28 อัตรา รับสมัคร 1 – 14 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สังกัดฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทตามที่กำหนด

2.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทตามที่กำหนด

3.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

4.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

5.สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

6.สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

7.สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

8.สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

9.สังกัดฝ่ายโพสต์เน็กซ์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

10.สังกัดฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

11.สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

12.สังกัดฝ่ายการขายและการตลาดระหว่าประเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

13.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

14.สังกัดฝ่ายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

15.สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด

16.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

17.สังกัดฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

18.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่กำหนด

19.สังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่กำหนด

20.สังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่กำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่วันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.