กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 169 อัตรา รับสมัคร 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม

กรมการปกครอง 169 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 169 อัตรา รับสมัคร 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการเงินและปัญชี จำนวน 90 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาการปัญชี สาขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ็นทีเทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาใดวิชาหง ทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.นักวิชาการพัสดุจำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาการปัญชี สาขาวิชาบริหรธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

5.เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในทุกสาขาวิชา
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

6.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวก้นในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระตับเดียวก้น
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

7.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สขาวิชาเทคนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียปัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขวิชาเทคโนโลอิเล็กทรอนิกส์ สาขวิชาเทคโนโลโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหงทางไฟฟ้ากำลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมการปกครอง (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.