สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

สำนักงาน ป.ป.ช. 23 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.