สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 24 อัตรา 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 24 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 24 อัตรา 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท

2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

3.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

4.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

6.นักวิชาพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

7.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

8.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

9.ผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.