สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 21 อัตรา รับสมัคร 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 21 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 21 อัตรา รับสมัคร 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.