กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รับสมัคร 1 – 9 สิงหาคม

กรมการพัฒนาชุมชน 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รับสมัคร 1 – 9 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

การรับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.