กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน

กรมทรัพยากรธรณี 10 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

2.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

3.ช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม

4.ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

5.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6.นักวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7.นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8.วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.