สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา รับสมัคร 11 – 29 กันยายน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 40 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา รับสมัคร 11 – 29 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 30 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.