กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 58 อัตรา รับสมัคร 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 58 อัตรา รับสมัคร 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 31 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ

2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิซาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.