ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนดาต้าอนาไลติกส์ (งานด้านพัฒนาเครื่องชี้) (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
2.เจ้าหน้าที่ IT (IT Infra / วางแผน / BSD / Cyber Security)(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ธันวาคม 2565)
3.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565)
4.เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565)
5.ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ธันวาคม 2565)
6.เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
7.นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ทีมระบบบัญชี สำนักการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
8.Full Stack/Back-end Developer/DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (2 อัตรา)(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
9.ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.