การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 37 อัตรา รับสมัคร 27 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย 37 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 37 อัตรา รับสมัคร 27 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ทำหน้าที่แทนพนกงานรถนอน จำนวน 37 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ไม่จ่ำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.ค
– ได้รับวุฒิ ม.3
– มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอบสัก

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตราฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.