กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 20 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม

ตำแหน่งที่รับเปิดสมัคร

1.นักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นิติกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าหรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.