กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 2 – 15 พฤษภาคม

กรมการขนส่งทางบก 3 ตำแหน่ง

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 2 – 15 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 ตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง วิชาพาณิชยกรรม วิชาศิลปกรรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.