กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 9 อัตรา รับสมัคร 6 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม

กรมท่าอากาศยาน 9 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 9 อัตรา รับสมัคร 6 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3.นายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล

4.นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น (ชั้น 9) กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.