กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 86 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 17 กันยายน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 86 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 86 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 17 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 19 อัตรา
2.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
7.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
12.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
13.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
15.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา

– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.