สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 169 อัตรา รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม

สำนักงาน ป.ป.ช. 169 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 169 อัตรา รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 169 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศชาย)  จำนวน 155 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศหญิง) จำนวน 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.