สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 70 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มีนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 70 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 70 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 15 อัตรา (ผนวก ก)
2.นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา(ผนวก ข)
3.ข้าราชการพลเรือนกลาโหม จำนวน 10 อัตรา
4.พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (ผนวก ค)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.