สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 4 อัตรา รับสมัคร 13 – 24 พฤษภาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 4 อัตรา รับสมัคร 13 – 24 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

2.เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค) ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 6 กลุมที่ 13 และกลุ่มที่ 14 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.