ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 5 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ (ขยายเวลารับสมัคร)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือประกาศณียบัตรโรงเรียนไปรษณีย์

2.หัวหน้างานส่วนบริหารงานบุคคล(สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้างานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.หัวหน้าส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

5.ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.