ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หลายอัตรา

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)
2.วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (สายสีน้ำเงิน 1)
3.วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล (สายสีม่วง)
4.เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ
5.วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
6.วิศวกรระบบ ระบบพัฒนาระบบงานบริหารทรัพย์สิน
7.วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)พนักงานขับรถยกลากจูง ส่วนกู้ภัยและการจราจร SES
8.พนักงานขับรถยกลากจูง ส่วนกู้ภัยและการจราจร SOE/C+
9.พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ส่วนจัดเก็บค่าผ่านทาง
10.ช่างเทคนิค ส่วนบำรุงรักษาทาง
11.ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง
12.วิศวกร ส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง
13.วิศวกร ส่วนระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม
14.พนักงานขับรถบรรทุก ส่วนระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม
15.พนักงานขับรถ ส่วนรายได้ค่าผ่านทาง
16.วิศวกร แผนกจัดจ้างวิศวกรรม
17.เจ้าหน้าที่ แผนกจัดซื้อทั่วไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.