ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 2 – 15 พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 2 – 15 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานวิเคราะห์เเละบริหารข้อมูล ระดับ 4 จำนวนความต้องการประมาณ 5 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนดโดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/เเขนงวิชา(Major) เท่านั้น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
– หากมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การบริหารจัดการ (Metadata) เส้นทางข้อมูล (Data Lineage) การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล (Data Model) การจัดการคลังข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงเส้นทางไหลของข้อมูล (Data flow) เป็นต้น
– หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ BI Tool และมีทักษะทางด้าน SQL/Python/R ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) เพื่อคาดการณ์ โดยใช้ Machine LearningTechniques จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.