กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 10 อัตรา รับสมัคร 25 – 30 พฤษภาคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 10 อัตรา รับสมัคร 25 – 30 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

2.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

3.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร

4.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์

5.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

6.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

7.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางนวัตกรรมอาหาร

8.นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.