สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 13 – 17 พฤศจิกายน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 13 – 17 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

2.นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.