สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัคร 25 – 31 ตุลาคม

สำนักงานประกันสังคม หลายสาขา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัคร 25 – 31 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการทั่วไป

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 10/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.