สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 7 – 16 มีนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 7 – 16 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 18 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชามีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com หรือ http://secretary.mots.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.